Ένα πείραμα για τη θεία κοινωνία που δεν μπορεί ή δε θέλουμε να γίνει.

Share this:

Έχει ξεσπάσει μια διαφωνία για το εάν μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω της θείας κοινωνίας. Το ερώτημα είναι επιστημονικό. Είναι μετρήσιμο δηλαδή και το πείραμα μπορεί να γίνει.

Του Νίκου Κωνσταντίνου, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Νευροεπιστήμης, στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕ.ΠΑ.Κ

Χρειαζόμαστε μία ομάδα συμμετεχόντων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον γενικό πληθυσμό και θα τοποθετηθούν με ψευδο-τυχαίο τρόπο (για να διασφαλιστεί ότι οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες) σε μία από τις δύο ομάδες, χωρίς να γνωρίζουν σε ποια ομάδα έχουν τοποθετηθεί.

Η πρώτη ομάδα, η πειραματική ομάδα, θα λάβει μέρος στο μυστήριο της θείας κοινωνίας, μέσα στην οποία θα έχει τοποθετηθεί ποσότητα ιικού φορτίου. Η ομάδα αυτή θα χωριστεί σε 3 υπο-ομάδες. Η κάθε μία θα λάβει θεία κοινωνία στην οποία έχει τοποθετηθεί διαφορετική ποσότητα ιικού φορτίου (ελάχιστη, μέτρια, μεγάλη).

Η δεύτερη ομάδα, η ομάδα ελέγχου, θα λάβει και πάλι μέρος στο μυστήριο της θείας κοινωνίας ακριβώς όπως και η πρώτη ομάδα με την μόνη διαφορά ότι η θεία κοινωνία που θα δοθεί στην ομάδα ελέγχου δεν θα έχει ευλογηθεί. Θα είναι δηλαδή εικονική θεία κοινωνία (placebo). Όλα τα άλλα θα είναι ακριβώς τα ίδια. Και αυτή η ομάδα θα χωριστεί σε 3 υπο-ομάδες με εικονική θεία κοινωνία στην οποία θα έχει τοποθετηθεί διαφορετική ποσότητα ιικού φορτίου (ελάχιστη, μέτρια, μεγάλη).

Σημαντικό είναι επίσης το πείραμα να είναι double-blind για να μην επηρεαστεί η συμπεριφορά των συμμετεχόντων από τη γνώση τους για την ομάδα στην οποία συμμετέχουν. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες, τα άτομα που θα δεχτούν τη θεία κοινωνία δεν πρέπει να γνωρίζουν σε ποια ομάδα έχουν τοποθετηθεί, ενώ οι ιερείς που θα δώσουν τη θεία κοινωνία, επίσης δεν πρέπει να γνωρίζουν αν δίνουν πραγματική θεία κοινωνία ή αν δίνουν εικονική θεία κοινωνία.

Αφού δοθεί η θεία κοινωνία, στη συνέχεια χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις για να δούμε διαφορές ανάμεσα στην ποσότητα ιού στο σώμα των συμμετεχόντων. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για τον ιό Sars-Cov-2 μια εισήγηση είναι να γίνει δειγματοληψία στις 5, στις 10 και στις 15 μέρες.

Η βασική υπόθεση είναι πως άτομα που έχουν πάρει την πραγματική θεία κοινωνία δεν θα έχουν αρρωστήσει ενώ άτομα που έχουν πάρει την εικονική θεία κοινωνία θα έχουν αρρωστήσει. Αν δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες (είτε κανείς δεν έχει αρρωστήσει είτε έχουν αρρωστήσει στο ίδιο ποσοστό) τότε σημαίνει πως η θεία κοινωνία δεν επηρεάζει τον ιό.

Εννοείται πως ποτέ δεν θα έκανα ένα τέτοιο πείραμα αφού τα βιοηθικά ζητήματα είναι τεράστια. Το περιγράφω μόνο ως νοητική άσκηση και ως παράδειγμα για το πώς θα απαντούσαμε το ερώτημα πειραματικά.